Kategórie článkov

Články o databázach

Crashtest databázy MySQL
MySQL: MyISAM alebo InnoDB?
Úvod do normalizácie v relačných databázach