Konateľ: Ing. Marián Knězek
  mknezeklike-it.sk
  +421 907 384 684
   
Sales manager: Bc. Zuzana Forraiová
  zforraiovalike-it.sk
   
PR manager: Ing. Lucia Verešová
  lveresovalike-it.sk
  IČO: 47915480
  DIČ: 2024140514
  IČ-DPH: SK2024140514
Centrala Like-IT

:

Like-IT, s.r.o.,
Kutlíkova 1755/17,
851 02 Petržalka,
Bratislava

:

Like-IT, s.r.o., Kozmonautická 13, 821 02 Bratislava
IČO: 47 915 480
DIČ: 2024 140 514
IČ-DPH: SK 2024 140 514

Osvedčenie vydal: Obvodný úrad Bratislava I, Odbor živnostenského podnikania (110-235923)
: Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O.Box 5, 820 07 Bratislava 27, tel. č.: 02-58-272-172-3, 02-58-272 104
*