Konateľ:
Ing. Marián Knězek
mknezeklike-it.sk
+421 907 384 684
Sales manager:
Bc. Zuzana Forraiová
zforraiovalike-it.sk
PR manager:
Ing. Lucia Verešová
lveresovalike-it.sk
IČO:
47915480
DIČ:
2024140514
IČ-DPH:
SK2024140514
Bratislava Centrála (školenia)
Like-IT, s.r.o.,
5. posch.
Jašíkova 2,
821 04 Bratislava

embedgooglemap.net

:

Like-IT, s.r.o., Kozmonautická 13, 821 02 Bratislava
IČO: 47 915 480
DIČ: 2024 140 514
IČ-DPH: SK 2024 140 514

Osvedčenie vydal: Obvodný úrad Bratislava I, Odbor živnostenského podnikania (110-235923)

: Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O.Box 5, 820 07 Bratislava 27, tel. č.: 02-58-272-172-3, 02-58-272 104

*