Kurz DATABASES - Úvod do designu a tvorby relačních databází v Enterprise Architektě v Brně

Naučíte se navrhovat vlastní relační databáze, budete umět analyzovat návrhy databáze anormovat databáze až do páté normálové podoby. ...
Vitajte na kurze

Tento kurz vás provede tajemstvími relačních databází. Naučíte se teorii, kterou zužitkujete na dalších kurzech: MySQL nebo MsSQL. Modelování databází v nástroji Enterprise Architect lze považovat za průmyslový standard. Lze z něj generovat hotové DDL příkazy pro různé typy databází.

Pro koho je tento kurz určen?

Pro všechny lidi, kteří chtějí pochopit teorii relačních databází. Absolventi kurzu DATABASES často pracovali zatím jen s tabulkovým editorem typu MS Excel nebo mají základy MS Access a chtějí se dozvědět více.

Kurz je nezbytný, pokud

Po kurzu sami zvládnete nakreslit např. takový Entitno-Relační (E-R) Diagram a budete mu plně rozumět:

Nejbližší Termín DATABASES

19.12.2024 (čtvrtek)

2 Dny

Brno

Prezečná forma (osobně)

449 € bez DPH

Odporúčaný posledný deň
na prihlásenie je 14.12.2024 (sobota)

Získat tyto dovednosti>

Osnova

Úvod do databázových systémů

 • Výhody databáze oproti klasickému uložení dat v souborech
 • Relational Database Management System (RDMBS)
 • Databázový stroj
 • Architektura databázového stroje
 • Co by měl obsahovat databázový návrh
 • Doporučené názvosloví databází
 • Postup při návrhu databáze
 • Životní cyklus databáze

Základní pojmy z oblasti databází

 • Entita
 • Atribut
 • Domény
 • Relace: unární, binární, ternární
 • Kardinalita
 • Příklady modelování databází

Referenční integrita

 • Klíče - superkľúč, triviální super klíč, kandidátní klíč, primární klíč, cizí klíč
 • Datová integrita
 • Doménová integrita
 • Entitním integrita
 • Tranzakčná integrita
 • Příklady modelování databází

Entitně vztahové (ER) diagramy

 • Vlastnosti
 • Objekty v ER diagramech
 • terminátory
 • nástroje CASE
 • Možnosti modelování databází v nástroji Enterprise Architect
 • Příklady modelování databází

Normalizace

 • Bezeztrátová dekompozice
 • Kandidátní a primární klíče
 • Funkční závislost
 • Normálové formy
 • První normálová forma, příklady
 • Druhá normálová forma, příklady
 • Třetí normálová forma, příklady
 • Boyce-Codd normálová forma, příklady
 • Čtvrtá normálová forma, příklady
 • Pátá normálová forma, příklady
 • Normalizační doporučení
 • Selektivní denormalizace
 • Příklady normalizace existujících databází

Postup při fyzické implementací databáze

 • Fyzický a logický model databáze
 • Převod logických objektů na fyzický model
 • Obvyklé datové typy
 • Mechanismy zajištění integrity dat

Termíny

TermínCena bez DPHPřihlásit se na termín
19.12.2024
Brno
2 Dny
449 €Získat tyto dovednosti
11.12.2025
Brno
2 Dny
449 €Získat tyto dovednosti

vlastní termín
Získat tyto dovednosti

Organizace a Detaily