Individuální školení a kurzy na míru

IT konzultácie a školenia pre firmy Bratislava

Statistiky z více než 1000 účastníků standardních školení s pevnou osnovou ukázaly, že až 35% z osnovy standardního kurzu účastníci věděli již před zahájením kurzu a přibližně 14% bylo vysvětlovaných velmi rychle a ocenili by pomalejší přístup. Každý účastník označil jinou množinu 14% z osnovy, které se chtěl věnovat na kurzu podrobněji.

Dlouholetí uznávání školitelé z praxe říkají, že při standardním školení průměrný účastník vstřebá přibližně 45% znalostí, které jsou poskytovány standardním kurzem v oblasti IT.

Tak jak milujeme školení, máme rádi i lidi, kteří se jich účastní. Ve snaze poskytnout co největší percentil efektivity, nabízíme školení na míru, kde upravíme osnovu dle vašeho přání. Takto připravené školení bude mimořádně efektivní.

Chcete se zdokonalit? Už jste absolvovali vysokou školu ze síťovým zaměřením? Chcete se zlepšit a zjistit co ještě nevíte? Like-IT nabízí jedinečné školení One-By-One, kde se lektor věnuje pouze Vám. Délka a osnova kurzu se vám dynamicky přizpůsobí tak, abyste měli možnost vstřebat všechny informace a ovládnout danou oblast IT.

Potřebujete manažerský přehled? Nechcete se věnovat podrobné konfigurací a implementací, jen potřebujete rychle pochopit činnosti, které řeší vaši zaměstnanci? Řešením je krátké manažerské školení, kde proniknete do podstaty věci.

Chcete se připravit na certifikaci Cisco, LPIC, Suse nebo Microsoft? Potřebujete více cvičení, které odrážejí reálnou praxi? Připravíme pro vás školení dle vašeho přání nebo individuální přípravu na certifikační zkoušku.

Díky mobilnímu Cisco Labu, ve kterém jsou směrovače C2951XM jakož i Multilayer Switche Cat3550, víme školení uskutečnit v kterémkoliv místě na Slovensku nebo v České republice.

Těšíme se!

Více informací nebo objednat ->