UML: Kdy servírujeme diagram tříd?

Diagram tříd (class diagram) je jednoznačně nejpoužívanější diagram v UML. Je statický a má za účel zachytit datové položky, které je vhodné uchovávat v navrhovaném informačním systému. Tyto položky se nazývají vlastnosti a je vhodné je obalit o činnosti, které s nimi pracují – metody. Třída je logická skupina vlastností a metod, které vystupují v systému celistvě a jednotně. Obvykle řeší nějaký podproblém navrhovaného informačního systému.

Při tvorbě architektonického návrhu

Diagramy tříd by měly vzniknout jako výsledek diagramů případů použití. V případech použití aktér interaguje se systémem. Údaje potřebné této interakci zachycujeme právě pomocí diagramem tříd. Z případů použití je zároveň i zřejmý způsob použití údajů v informačním systému, takže umíme identifikovat základní metody.

V architektonickém návrhu nejsou důležité přesné specifikace tříd, jen jejich hrubé rysy. V praxi můžeme jeden architektonický objekt realizovat více třídami při implementaci.

Při tvorbě podrobného návrhu

Architektonický návrh je třeba zrealizovat do podoby konkrétního návrhu pro danou platformu. Zde bychom již měli vědět, v jakém programovacím jazyce budeme realizovat příslušný projekt (např. Java/C#/C++) a měly by být známy všechny detaily implementace.

Jak na to?

Jak začít programovat?

Úvod do programování pro každého bez předchozích znalostí.

Stáhněte si náš ebook teď výjimečně zdarma!!!

Viac informacií preberáme na kurze:

Marián Knězek

 

Súvisiace články: