Meeting vs SCRUM: Backlog Refinement Meeting

V tomto meetingu jsou předběžné User Stories rozděleny na menší (a tím i přesněji specifikované) User Stories. Takové menší User Stories již lze snadno naimplementovat a snadno lze odhadnout jejich složitost. Odhad složitosti je „na ramenou“ SCRUM Mastera a jednotlivých členů jeho týmu.

Na tomto meetingu jednotlivým “drobným” User Stories definujeme prioritu a způsob, jakým se budou testovat, tedy ověřovat, zda dělají to, co zákazník skutečně chtěl naimplementovat. Definovat akceptační kritéria by měl Product Owner.

Jak jsem již zmínil, nevýhoda SCRUMu je v tom, že User Stories bývají poměrně málo výmluvné, což může způsobit nejasnosti. Právě tento meeting by měl „rozšifrovat“ všechny nejasnosti. Čili jeden z cílů tohoto meetingu je, abychom měli dostatek informací potřebných pro provedení jednotlivých úkolů. Co aspekt bezpečnosti nebo vzhledu jednotlivých User Stories? To vše by mělo být upřesněno do takové míry, jak to bude vyžadovat zákazník při zjišťování, zda daná User Story splňuje akceptační kritéria.

Postrach zvaný změna

U klasických přístupů k řešení projektu je změna postrachem (horším než chlapec Denis pro pana Wilsona). V agilních metodikách je změna přípustná a vcelku vítaná. SCRUM jako agilní metodika má změny takříkajíc „pod palcem“.

Cílem tohoto meetingu je i naplánování větších změn. Tyto změny se iniciují obvykle na podnět Product Owneru. Jelikož SCRUM je agilní metodika, změny může iniciovat prakticky kdokoliv z projektového týmu (i Team Member).

Malé změny. změna písma nebo např. přejmenování položky v tabulce, implementujeme do projektu přímo bez zbytečné byrokracie. Avšak pokud zásah do programu může způsobit i jiné důsledky v jiné části programu, je dobré ke změnám přistupovat s určitou obezřetností tak, abychom nenarušili stávající koncept projektu (resp. programu). Právě k řešení těchto změn slouží tento meeting.

A výsledek?

Výsledkem tohoto meetingu je takový Product Backlog, který umožní naplánování jednotlivých sprintů.

Jak začít programovat?

Úvod do programování pro každého bez předchozích znalostí.

Stáhněte si náš ebook teď výjimečně zdarma!!!

Čo musíte vedieť o SCRUMe, aby ste vytvorili niekoľkonásobne kvalitnejší produkt za zlomok času? Stiahnite si náš ebook teraz zdarma:

 

Marián Knězek

 

Súvisiace články: