Kurz CPP1 - Úvod do programovania v jazyku C

Po skončení kurzu budete mať dostatok znalostí a praktických zručností, aby ste tvorili vlastné algoritmy v jazyku C a rozumeli tomu to nízko úrovňovému jazyku, od ktorého boli odvodené jazyky C++, Java a C#.   ...
Vitajte na kurze

"Skutoční programátori programujú v jazyku C", vyhlasujú skúsení programátori. Tento jazyk sa stal obľúbený pre jeho univerzálnosť na operačnom systéme, ako aj preto, že je jazykom nízkej úrovne, čo mu umožňuje veľmi efektívne pristupovať k systémovým prostriedkom. Programy v jazyku C sú veľmi rýchle. Chcete sa ho naučiť?

Pre koho je tento kurz určený?

Tento kurz je pre všetkých začínajúcich programátorov, ktorí chcú presne vedieť ako napísať a ladiť svoje vlastné programy v jazyku C.

Kurz je nevyhnutný, ak

  Osnova

  Komentáre

  • Jednoriadkové
  • Viacriadkové

  Práca s premennými

  • Globálne a lokálne premenné
  • Výpis premenných
  • Veľkosti údajových typov
  • Aritmetické operácie
  • Znakové konštantny
  • Unárne operátory
  • Skrátené priradenie
  • Getchar a Putchar
  • Formátové špecifikácie
  • Explicitná a implicitná typová konverzia

  Podmienky

  • Skrátené vyhodnocovanie
  • Ternárny operátor
  • Vetvenie pomocou if
  • Príkaz switch

  Cykly

  • Cyklus while
  • Cyklus for
  • Cyklus do-while
  • Prevod čísel z dekadickej sústavy na binárnu.

  Štruktúry

  • Definovanie vlastných štrtuktúr
  • Anonymné štruktúry
  • Vnorené štruktúry

  Podprogramy

  • Procedúry
  • Funkcie
  • Rekurzívne funkcie

  Pointre

  • Princíp práce s pointermi
  • Pointerová aritmetika

  Polia

  • Lineárne prehľadávnie poľa
  • Triedenie
  • Práca s dvojrozmerným poľom

  Reťazce

  • Funkcie pre prácu s reťazcami

  Práca so súbormi

  • Zápis do súboru
  • Čitanie súboru
  • Zobrazenie textového súboru

  Pseudo-náhodné čísla

  • Generovanie

  Spustenie iného programu z nášho programu

  • Matematická knižnica
  • Práca v prostredí Windows

  Posledné slovné hodnotenia tohto kurzu  

  Termíny

  TermínCena bez DPHPrihlásiť sa na termín

  vlastný termín
  Získať tieto zručnosti

     Aktivovať strážneho psa. Informujte ma, keď bude tento kurz v zľave

  Kde prebiehajú naše školenia v Bratislave?

  IT školiace stredisko v Bratislave

   

  IT VIP školenia v Bratislave

  Ako začať programovať?

  Úvod do programovania pre každého bez prechádzajúcich znalostí.

  Stiahnite so náš ebook teraz výnimočne zdarma!!!

  Akú máte skúsenosť s Like-IT?

  "Veľmi dobrá skúsenosť, bol som veľmi spokojný ústretový prístup, veľká trpezlivosť."

  František K.

  "Odbornosť, ústretovosť a trpezlivosť."

  Matej K.

  "Spoločnosť bola veľmi ústretová, oceňujem individuálny postup lektorov."

  Eva K.

  "Bohaté skúsenosti a profesionalita."

  Filip Ž.

  "Odbornosť, profesionalita, skvelý prístup, zrozumiteľný."

  Samuel Š.

  "Školenie v Like-IT bolo naozaj zábavné, vedomosti som dokázal dobre na päť, lektor to dobre vysvetlil."

  Jozef Š.

  "Odporúčam, profesionálny prístup, všetko sa mi páčilo."

  Karin Š.

  "Musím povedať, že bol skvelý pristúp lektora. Veľmi dobre pripravený, nevyhýbal sa žiadnym otázkam."

  Ivan S.

  "S prístupom som veľmi spokojná. Kurz bol poučný, veľmi dobrý prístup lektora a dobrá komunikácia s firmou Like-IT."

  Zuzana M.

  Organizácia a Detaily