Články o databázach

MariaDB: správa obrovskej databázy - praktické skúsenosti
Crashtest databázy MySQL
MySQL: MyISAM alebo InnoDB?
Úvod do normalizácie v relačných databázach