Z čoho vychádza filozofia spoločnosti Like-IT?

Pár slov o školeniach Mariána Knězeka
Môj príbeh: Školím lebo viem
Moji študenti