Ako nástroje BI (Business Intelligence) v cloude na mieru reálne pomáhajú firmám?

Podklady v reálnom čase

Náš zákazník – majiteľ firmy potreboval optimalizovať biznis procesný model svojej firme. Trápilo ho, že analytické reporty mu zamestnanci spracovávajú skoro dva týždne. Principiálny problém bol v tom, že v čase rozhodovania mal k dispozícií vždy minimálne dva týždne staré podklady. Nasadením nášho softvéru sa tento problém vyriešil. Naše analytické nástroje BI na mieru produkujú analytické reporty na podporovanie strategického rozhodovania prakticky okamžite.

Interaktivita reportov

Rozširujeme BI o nové oblasti, najmä optimalizáciu firemných procesov z obchodných systémov a senzorov. Naše reporty poskytujú nielen možnosť pripraviť údaje na podporu rozhodovania (klasické BI), ale dokážu aktívne zasahovať pri rozhodovacom procese.

Náš zákazník mal deväť pobočiek po Slovensku, z toho štyri v Bratislave a dve v Košiciach. Trápilo ho efektívne prideľovanie zmien zamestnancom na týchto pobočkách. Niekedy sa totiž stalo, že v danom čase prišlo veľa zákazníkov tak, že ich nebolo možné obslúžiť. Na iných pobočkách sa zase zamestnanci doslova nudili, pretože nemali robotu. Skúšali to meniť svojpomocne, ale výsledný model stále nesedel. Nakoniec implementovali náš systém BI, ktorý nevyžadoval žiadne špeciálne ručné zadávanie údajov do nášho systému. Náš systém za základe histórie objednávok analyzovaných podľa viacerých dostupných kritérií vedel sám prideliť, ktorý zamestnanec bude mať prácu na ktorej pobočke.

Väčší obchodný úspech

Naše technológie BI môžu byť užitočné pre rozhodovanie obchodníkov a marketingových pracovníkov. Analýza predaja výrobkov za isté časové obdobie môže ukázať trend predaja výrobu – či má stúpajúci alebo klesajúci charakter. Porovnaním všetkých výrobkov prezentovaného cez jednoduché vizuálne grafy získavame trend predaja všetkých výrobkov. Teda je možné predpovedať, ktoré výrobky majú perspektívu a ktoré nie, prípadne pri ktorých je nutné posilniť marketingové oddelenie na podporu predaja.

Redukovanie firemných nákladov

Z našich nástrojov BI je možné prehľadne vidieť firemný cash-flow v jednotlivých mesiacoch v jednoduchej vizualizácií. Na základe takejto vizualizácie je možné zistiť, kedy je najlepšie redukovať firemné náklady ako aj napr. vziať si úver.

Poďme sa o tom porozprávať

Kontaktujte nás a spoločne vyrobíme návrh vášho BI riešenia v cloude presne pre Vašu firmu na mieru.

Viac informácií alebo objednať ->