Konsolidácia IT infraštruktúry

IT sieťové riešenia pre firmy Bratislava

Prečo konsolidovať IT infraštruktúru?

Do počítačových sietí a serverových riešení firmy investujú nemalé peniaze s perspektívou niekoľkých rokov. Zväčša celú obnovu IT infraštruktúry nerobia naraz, čo má za následok nehomogénnosť (nejednotnosť) týchto systémov. Väčšinou jednotlivé časti IT riešenia firmy boli navrhnuté z ohľadom na dobu, v ktorej boli realizované. Nemusia slúžiť najnovším finančným cieľom firmy.  Náklady na správu týchto riešení môžu mnohonásobne prekračovať želaný rozpočet.

Sme pripravení vám pomôcť s konsolidáciou IT infraštruktúry

Máme bohaté skúsenosti s konsolidáciou serverových fariem v podnikoch, ktorých hlavným cieľom je:

V oblasti IT infraštruktúr a sietí sa zameriavame na riešenia

Služby, ktoré poskytujeme v oblasti IT infraštruktúr a sietí

Viac informácií alebo objednať ->