Nasadenie a správa MySQL serverov a databázových služieb

IT serverové riešenia pre firmy Bratislava

Návrh databázy v prostredí MySQL

V prípade, že potrebujete navrhnúť novú konsolidovanú štruktúru databázových údajov, ktorá bude dostatočne robustná pre objemy miliárd záznamov v tabuľkách, je databáza MySQL pre vás tým pravým riešením. Vypracujeme pre vás spôsob ukladania údajov a ich následnú implementáciu v prostredí MySQL.

Zálohovanie databázy MySQL a servisné služby

Ponúkame vám možnosť spravovať vaše databázy, pravidelne ich bezpečne zálohovať a obnovovať podľa potrieb zákazníka.

Migrácia na databázu MySQL

Máme skúsenosti s migrovaním databáz do MySQL z iných databáz. Je ďalšiu budúcnosť vašich dát je dôležitá kvalitná migrácia.

Vývoj softvéru na mieru nad databázou

Máme bohaté skúsenosti v vývojom webových aplikácií, ktoré pracujú s databázami MySQL. Väčšinou tieto naše aplikácie:

Poradenstvo, optimalizácia MySQL Query

Je vaša databáza pomalá? Sme pripravený pomôcť optimalizáciou SQL dotazov (SQL Queries) a korekciou návrhu databázy.

Uvedieme príklad. V jednej firme sídliacej na strednom Slovensku mali rozsiahlu MySQL databázu, v ktorej počet záznamov v jednotlivých tabuľkách prekračoval desiatky miliónov záznamov. Nad touto databázou boli vykonávané SQL dotazy, ktoré boli neefektívne. Efektívnym zásahom do SQL dotazov a správnou indexáciou sa nám podarilo znížiť dobu vykonávania SQL dotazov viac ako päťnásobne. Korekciou databázového návrhu sme dosiahli približne desaťnásobné  zníženie času SQL dotazov.

 Ponúkame konzultačné služby vedúce k optimalizácií databáz, ktoré vedú k väčšej efektívnosti správy dát.

Viac informácií alebo objednať ->