Portfólio pre IT kurzy na mieru a individuálne školenia

IT konzultácie a školenia pre firmy Bratislava

Cisco CCNP/CCNA/CCDP/CCDA

Máme radi Cisco a ponúkame Vám kurzy na mieru v oblasti sieťových technológií Cisco Routing, Switching, Security. Dozviete sa, ako podrobne funguje smerovanie a prepínanie, aké techniky vám pomôžu zvýšiť dostupnosť siete (HA). Zameriavame sa na bezpečnosť, ako napr. vytváranie VPN tunelov, komunikáciu a ochranu siete AAA serverom (RADIUS) pre wired/wireless technológie, detekciu a ochranu útokov na sieť alebo ochranu IOSu. 

RedHat/Centos Linux, SOLARIS

Z Linuxu ponúkame školenia na mieru v oblastiach UNIX administrácie serverov, praktického programovania v BASHi a PERLe, šifrovanie a bezpečnosť operačných systémov. UNIX je bez pochýb skvelý systém, no tvrdíme, že „čo sa týka aplikačnej bezpečnosti, tam UNIX zlyhal na plnej čiare“.  Poďme mu teda pomôcť! Školenia Linuxu prebiehajú na platforme RHEL, alebo Centos, školenia UNIXu na platforme SOLARIS.

Vývoj softvéru UML 2 v Enterprise Architect

Vývoj softvéru pre projektových manažérov a developerov uľahčí UML 2 v nástroji Enterprise Architect. Napríklad tak, že v súlade z architektúrou MDA/MDD, dokáže tento nástroj transformovať diagram databázového modelu priamo na SQL kód v príslušnom RDBMS! Ponúkame Vám praktické kurzy na mieru v tejto oblasti zamerané na vysvetlenie UML na praktickom vývoji softvéru viažúcu sa na metodiku Unified ProcessRational Unified Process.

Programovanie v JAVA 8 / PHP 7

Java je najpoužívanejší jazyk na serverové aplikácie, ktoré bežia na hocijakej platforme. Výrobcovia ako Hewlet-Packard (HP) si vytvárajú vlastné JRE pre beh Javy na svojich Enterprise serveroch. Z Javy máme radi SE databázové riešenia pre bežné aplikácie, EE riešenia, ako napr. JSP/JSF a servlety, pre beh webových aplikácií a služieb. Pre efektívnu tvorbu webových aplikácií, ako sú napr. eshopy, je skvelý objektovo orientovaný jazyk PHP. Prevedieme vás od základov programovania a algoritmizácie k programovacím jazykom Java, PHP alebo C/C++ formou školení na mieru.

Databázové systémy MySQL/MariaDB

Ako sa správa databáza MySQL , ak obsahuje 0,5 TB údajov? Môže mať tabuľka viac ako 4mld. záznamov? Ako projektovať databázové systémy pre beh 24/7? Ako optimalizovať databázové Query? Kedže projektujeme aplikácie v tejto oblasti, chceme sa podeliť o naše skúsenosti. Od úvodu do relačných databáz ponúkame konzultácie a školenia na mieru pre oblasť MySQLMsSQL Server, hlavne optimalizáciu existujúcich tabuliek v OLAP/OLTP databázach, audit normalizácie OLTP databáz a indexovania a Query dotazov.

Viac informácií alebo objednať ->

Ako vyzerajú naše školenia?