Business Intelligence (BI) v cloude na mieru

Údaje majú skutočnú cenu len v prípade, že sa včas použijú a pozitívne ovplyvnia budúci vývoj. Naše BI riešenia pripravované na mieru dokážu omnoho viac ako len vygenerovať výstupy pre podporu rozhodovania manažérov a sledovať výkonnostné charakteristiky firmy, KPIs (Key Performance Indicators).

 

BISC (Business Intelligence Cloud Service)

Náš systém BISC realizovaný vo forme nezávislej cloudovej služby sa využije v prípadoch, kedy je nutné spracovať a vykonať rozhodnutia z údajov rádovo v hodinách od ukončenia zberu údajov z vonkajšieho prostredia IT. Naše BISC:

 

Predajný systém poháňaný BI (Business Intelligence)

Systém kĺzavých zliav

Tento softvérový systém dokáže na základe vami vybratých KPI  sám vytvoriť cenovú ponuku, zvlášť pre koncových zákazníkov a zvlášť pre odberateľov. Ak sú známe aj historické údaje odberateľov je možné automatizovať individuálne cenové ponuky na mieru pre konkrétnych odberateľov podľa KPI.

Sledovanie cien konkurencie

Automatizované sledovanie cien naši zákazníci používajú v prípade, že chcú mať okamžitý prehľad o cenotvorbe na trhu.

Online prispôsobovanie sa cien tak, aby ste boli výhodnejší ako konkurencia

Pokročilejšie riešenia automaticky dokážu upraviť ceny podľa cien konkurencie tak, aby vaša ponuka vychádzala najvýhodnejšie.

 

Auditný systém pre ekonomickú podporu rozhodovania

Pomocou tejto komponenty BI softvérového systému sa dá sledovať, ktoré výrobky sa kde, v akom čase a pri akej skupine zákazníkov kupujú čo najviac / najmenej. Z výstupov nášho systému BI je vidieť, ktoré výrobky majú perspektívu, pri ktorých upadá trend predaja. Softvér BI vydá odporúčanie, ktoré výrobky je dobré dokúpiť v akom množstve, a ktoré je najlepšie predať zo zľavou.

 

Softvérový systém manažérsku podporu rozhodovania

Tento komponent BI dokáže napr. automaticky prideliť prácu zamestnancom na základe rôznych kritérií, napr. obsadenosti predaných miest.

Veľké firmy z efektívni náš systém správy tiketov (Ticket Queue Management BI) na zber požiadaviek prichádzajúcich od koncových používateľov a vyšších manažérov. Manažérom umožňuje systém atomitizácie práce - rozdeliť prácu na dielčiu (atomickú) prácu. Tieto údaje sú vyhodnotené našou softvérovou komponentov a sú pridelené skupine pracovníkov, ktorá je na tieto úlohy kvalifikovaná. Tá si tieto tikety vyzdvihne a ich vykoná. Systém sleduje priemerne časy vykonania tiketov ako aj zberá spätnú väzbu kvality práce. Je možné takto počítať aj výkonnosť zamestnancov.

 

Poďme sa o tom porozprávať

Kontaktujte nás a spoločne vyrobíme návrh vášho BI riešenia v cloude presne pre Vašu firmu na mieru.

Viac informácií alebo objednať ->