Softvér na mieru ako firemný cloud

Cisco routre

Cloudové riešenia musia byť dostupné prakticky odkiaľkoľvek a majú byť použiteľné na prakticky ľubovoľnej platforme. V rámci serverových cloudových riešení Vám ponúkame softvér na mieru. Zameriavame sa na kompletnú dodávku riešení vrátane dodávky IT infraštruktúry.

Z pohľadu vašej firmy bude takto dodaný softvér chápaný ako webová couldová služba na mieru. Ide o poskytovanie služieb a programov uložených na firemných serveroch, tak, aby mohli službu (zákazníci a zamestnanci) využívať prakticky odkiaľkoľvek.

 

Predajný softvérový systém jedine na mieru

Pre skutočne profitujúci elektronický obchod je nutné mať možnosť ho neustále meniť. Like-IT dodáva zabezpečené cloudové predajné softvérové systémy na kľúč, ktoré navyše umožňujú:

 

Redakčný systém pre printové mediá na mieru

Pod webovým redakčným systémom na kľúč myslíme vysoko nastaviteľné CMS (Content Management System), ktorý umožňuje publikovanie, editovanie a modifikovanie obsahu článkov pomocou jednotného rozhrania. Takýto systém sa využíva pre webové stránky novín, rôznych elektronických obchodov a profesionálnych blogov.

 

Šifrovaná komunikácia v cloude

Základná výhoda zabezpečených šifrovaných softvérov na mieru je v tom, že je prakticky nemožné prenášajú komunikáciu odpočúvať. Prenášané protokoly nie sú dostupné voľne na internete.

Dlhodobo sa venujeme príprave bezpečnostných aplikácií na mieru v cloude na podporu skutočne zabezpečenej komunikácie (kolaborácie), ktorá je šifrovaná asymetrickým šifrovaním RSA používaným v elektronickom bankovníctve.

Koncové zariadenia sa pripájajú na privátny cloud, čím minimalizujú riziko odpočúvania a prelomenia komunikácie.

Viac informácií alebo objednať ->