Cloudové služby

Pod cloudovými službami rozumieme poskytovanie IT služieb uložených na serveroch na sieti tak, aby používatelia mohli na službu pristupovať prakticky odkiaľkoľvek, napr. pomocou webového prehliadača alebo klienta danej aplikácie.

Cloudové služby poskytujeme v rámci vývoja softvéru na mieru. Webovú službu na kľúč, ktorú vyvíjame nasadíme v cloude. Zákazíci si prajú nasadiť riešenia ako:

 

Nasadením v cloude zaisťujeme

 

Poďme sa o tom porozprávať

Ak máte záujem o nasadenie takýchto služieb, kontaktujte nás. Väčinou cloudová stratégia začína identifikovaním obchodných cieľovmapovaním potenciálnych prínosov cloudu pri ich realizácií. Spoločne vyrobíme návrh vášho riešenia IT v cloude presne pre Vašu firmu na mieru.

Viac informácií alebo objednať ->