Individuálne školenia a kurzy na mieru

IT konzultácie a školenia pre firmy Bratislava

Štatistiky z vyše 1000 účastníkov štandardných školení s pevnou osnovou ukázali, že až 35% z osnovy štandardného kurzu účastníci vedeli už pred začatím kurzu a približne 14% bolo vysvetľovaných veľmi rýchlo a ocenili by pomalší prístup. Každý účastník označil inú množinu 14% z osnovy, ktorej sa chcel venovať na kurze podrobnejšie.

Dlhoroční uznávaní školitelia z praxe vravia, že pri štandardnom školení priemerný účastník vstrebe približne 45% vedomostí, ktoré sú poskytované štandardným kurzom v oblasti IT.

Tak ako milujeme školenia, máme radi aj ľudí, ktorí sa ich zúčastňujú. V snahe poskytnúť čo najväčší percentil efektivity, ponúkame školenia na mieru, kde upravíme osnovu podľa vášho želania. Takto pripravené školenie bude mimoriadne efektívne.

Chcete sa zdokonaliť? Už ste absolvovali vysokú školu zo sieťovým zameraním? Chcete sa zlepšiť a zistiť čo ešte neviete? Like-IT ponúka jedinečné školenia One-By-One, kde sa lektor venuje iba Vám. Dĺžka a osnova kurzu sa vám dynamicky prispôsobí tak, aby ste mali možnosť vstrebať všetky informácie a ovládnuť danú oblasť IT.

Potrebujete manažérsky prehľad? Nechcete sa venovať podrobnej konfigurácií a implementácií, len potrebujete rýchlo pochopiť činnosti, ktoré riešia vaši zamestnanci? Riešením je krátke manažérske školenie, kde preniknete do podstaty veci.

Chcete sa pripraviť na certifikáciu Cisco, LPIC, Suse alebo Microsoft? Potrebujete viac cvičení, ktoré odrážajú reálnu prax? Pripravíme pre vás školenie podľa vášho želania alebo individuálnu prípravu na certifikačnú skúšku.

Vďaka mobilnému Cisco Labu, v ktorom sú smerovače C2951XM ako aj Multilayer Switche Cat3550, vieme školenie uskutočniť v ktoromkoľvek mieste na Slovensku alebo v Českej Republike.

Tešíme sa!

Viac informácií alebo objednať ->

Z akých oblastí poskytujeme školenia?

Oblasti kurzov pre kurzy na mieru a privátne školenia ->

Ako vyzerajú naše školenia?