IT Školenia

Tu nájdete katalóg IT kurzov a školení, ktoré realizujeme na Slovensku a v Českej republike, najčastejšie však v Bratislave alebo v Košiciach. Väčšina IT kurzov je prezenčných. Špecialitou sú Turboškolenia (napr. TCP/IP sietí alebo webového programovania) – prakticky orientované workshopové školenia, ktoré vychádzajú boost-optimalizáciou z pôvodných školení, ktorými si prešli 100vky účastníkov v dennej forme. Sú v nich zapracované najčastejšie otázky a podnety od 100viek účastníkov. Ďalšou špecialitou sú z nich odvodené eTurboškolenia, ktoré máte možnosť študovať ihneď v online podobe. eTurboškolenia kladú dôraz na praktické skills s podporou nevyhnutnej teórie.