IT konzultácie a IT poradenstvo

IT konzultácie a školenia pre firmy Bratislava

Našim zákazníkom ponúkame poradenské služby v oblasti IT. Často takéto služby naši zákazníci využívajú ako nezávislú tretiu stranu na posúdenie relevantnosti cenovej ponuky dodávateľov IT.

Optimalizácia nákladov

Pri IT konzultáciách nie sme viazaní na žiadne platené technológie, inklinujeme k nasadeniu open-source nástrojov a technológií, ktoré vám môžu radikálne znížiť náklady na IT infraštruktúru pri zachovaní robustnosti, spoľahlivostidostupnosti.

Oblasti IT poradenstva

Poskytujeme IT konzultácie v týchto oblastiach:

 

Budovanie IT infraštruktúry

Máme skúsenosti zo zosieťovaním celého Slovenska s približne 500 aktívnymi prístupovými. Venujeme sa aj bezpečnému zosieťovaniu pobočiek viacerých firiem. Pripravíme bezpečné a robustné sieťové riešenia na mieru od architektonického návrhu rozsiahlych sieťových riešení až po finálnu implementáciu a káblovanie. Cenová efektivita riešení je pre nás prvoradá.

Budovanie DMZ a serverových fariem

Zjednodušímezefektívnime serverovú zónu integráciou viacerých technológií pod jednu strechu, čo ušetrí značné finančné náklady na prevádzku centrálnej serverovej farmy firmy. Vybudujeme dostatočne robustnú farmu, ktorá bude podporovať biznis vašej firmy.

Vývoj firemného softvéru v cloude na mieru

Náš skúsený tým pripraví softvérové riešenia v cloude na mieru tak, aby boli dostupné na všetkých moderných zariadeniach. Naša špecializácia je odolnosť voči výpadku cloudových riešení.

Business Intelligence

Riešenia Business Intelligence (BI) nemusia predstavovať obrovskú finančnú záťaž, ale naopak, môžu byť pre rozpočet firmy ľahko stráviteľné. Budujeme cenovo efektívne BI riešenia na mieru, ktorou úlohou je efektívne podporiť Váš biznis v rozhodovaní za primeranú cenu.

Viac informácií alebo objednať ->