Čo je Šprint v SCRUMe?

V agilných metodikách sa vyskytuje pojem iterácia pri vývoji softvéru, ktorou chápeme proces analýzy, implementácie, nasadenia a testovania určitej časti softvéru. V SCRUMe je šprint je taká väčšia iterácia – teda jeden z cyklov pri vývoji softvéru.

Cieľom každého šprintu je fungujúci celok. Tento fungujúci celok bude následne možné otestovať a validovať. Preto každý šprint je treba naplánovať tak, aby výstupom bol spustiteľný softvér.

Prečo sa vlastne šprint volá šprint? Tak, ako pred šprintom si najprv urobíte kvalitnú prípravu, samotný šprint už neriadite – iba zo seba vydáte maximum pre čo najlepší výsledok. Určite to poznáte s amerických filmov, kde spomalené zábery s dobrou muzikou dokážu “nadľudsky” ovplyvniť hrdinský výkon nejedného amatérskeho športovca. V čase, keď už bežíte ani vy ani váš tréner žiadnymi pokynmi nepomôže k lepšiemu výsledku.

Na začiatku šprintu teda naplánujeme, čo bude obsahom a cieľom tohto šprintu. Určíme si teda, ako má vyzerať výsledok šprintu. Potom už len analyzujeme, plánujeme, navrhujeme, kódime a testujeme.

Ako dlhý by mal byť šprint?

Ideálna dĺžka šprintu je medzi dvoma až piatimi týždňami. Ak máme požiadavky zákazníka, ktoré sa často menia, tak je možné šprint skrátiť na jeden týždeň- Ak máme relatívne stabilné požiadavky, vieme šprint roztiahnuť na šesť týždňov.

Ak je šprint príliš dlhý, ťažko sa riadi. V dlhých šprintoch si musíte neustále kontrovať, aby ste sa nevrátili k vodopádovému modelu s 50-tych rokov minulého storočia.

Ak je šprint príliš krátky, nevykonáte v jednom šprinte veľa užitočnej práce. Prirovnal by som to k výkonnému autu (napr. nové Audi s koncernovým s motorom 1.8T), ktoré má zaradené prvú rýchlosť. Potenciál (pružnosť, výkon) motora je väčší, resp. motor dokáže byť využitý efektívnejšie, ako točiť viac ako 5000 otáčok/min pri cestovnej rýchlosti 50km/h. V SCRUMu to znamená príliš veľký overhead metodiky.

Ako sa riadi šprint?

Keďže SCRUM je agilná metodika, šprint sa veľmi neriadi, resp. riadi sa sám. Každý deň by mali prebiehať stretnutia tímu, ktoré by mali byť skôr informačného charakteru. Keďže si každý člen tímu si vyberie zo zoznamu úloh tú, ktorú chce, nie je potrebné prideľovať prácu jednotlivým členom tímu.

Ako začať programovať?

Úvod do programovania pre každého bez prechádzajúcich znalostí.

Stiahnite so náš ebook teraz výnimočne zdarma!!!

Čo musíte vedieť o SCRUMe, aby ste vytvorili niekoľkonásobne kvalitnejší produkt za zlomok času? Stiahnite si náš ebook teraz zdarma:

 

Marián Knězek

 

Súvisiace články: