WLAN: Wifi útoky proti WEP a WPA

Wired Equivalent Privacy

WEP je základný mechanizmus zabezpečenia Wifi pochádzajúci z prvých štandardov IEEE 802.11. WEP zdieľa maximálne štyri symetrické kľúče. Vzhľadom na nedostatočný počet kľúčov, nie je ho vhodné nasadiť pre rozsiahle siete WLAN alebo v situáciách, keď sa často menia klienti. WEP bolo úplne prelomené v roku 2001 pomocou útoku FMS (Fluhrer Martin Shamir). Vtedy potrebovali na prelomenie dve hodiny. Dneska sa dá WEP prelomiť do 60 sekúnd!

Fluhrer, Martin a Shamir uvažovali takto: ak chceme prelomiť WPA, potrebujeme nahromadiť množstvo (desaťtisíce až stotisíce) paketov. To môžeme dosiahnuť buď tým, že budeme dlho počúvať, alebo sa pokúsime nasilu vyvolať sieťovú prevádzku. Prvé bity v nešifrovanej podobe sú veľmi ľahko predvídateľné zo štandardu WEP. Tým, že ich vieme určiť, zašifrujeme ich a môžeme ich porovnávať.

Aby mohol útočník dešifrovať paket, potrebuje poznať heslo a inicializačný vektor. Inicializačný vektor je unikátne číslo každého paketu. Má veľkosť 24 bitov. Inicializačný vektor je prenášaný nechránene...

IT školenia a kurzy Bratislava</p><p><div class=

" >

Wifi Protected Access

V čase preukázateľných slabín protokolu WEP sa pracovalo na novom štandarde IEE 802.11i. Kým nebol hotový, nasadil sa štandard WPA. WPA2 implementuje všetky najdôležitejšie prvky IEEE 802.11i.

Implementáciu WPA na bezdrôtových smerovačoch budeme konfigurovať na kurze NP1, na ktorý vás srdečne pozývam.

Ako začať programovať?

Úvod do programovania pre každého bez prechádzajúcich znalostí.

Stiahnite so náš ebook teraz výnimočne zdarma!!!

Viac informacií preberáme na kurze:

Kurz NP1 - Wireless siete a konfigurácia Cisco Access Pointov

Marián Knězek

 

Súvisiace články: