CSMA/CD: Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection

Carrier Sense Multiple Access

CSMA predstavuje protokol pre prístup k sieťam s bodovým prístupom.

Collision Detection

CD znamená, že pri svojom vysielaní súčasne počúva, či nezachytí iné vysielanie, ktoré s ním koliduje. Je rozšírením pôvodného CSMA.

Čo sa stane, ak uzol zdeteguje kolíziu?

Uzol postupuje úplne rovnako, ako je tomu v ľudskej reči. Čo urobíme, keď s niekým telefonujeme a začneme hovoriť obaja naraz? Zastavíme sa, počkáme náhodný čas a jeden z dvojice účastníkov hovoru pokračuje v komunikácií.

IT školenia a kurzy Bratislava</p>

Rovnako je to aj v počítačových sieťach. Pokiaľ uzol zdeteguje kolíziu (prijme chybový signál), zastaví vysielanie. Do siete pošle špeciálny signál JAM o dĺžke 32 bitov preto, aby aj ostatné počítače vedeli zdetegovať kolíziu. Potom počká náhodný čas (BackOff) a potom opakuje prenos znovu

Ako začať programovať?

Úvod do programovania pre každého bez prechádzajúcich znalostí.

Stiahnite so náš ebook teraz výnimočne zdarma!!!

Viac informacií preberáme na kurze:

Kurz NA1 - Základy administrácie sietí LAN/WAN a smerovanie v TCP/IP sieťach

Marián Knězek

 

Súvisiace články: