Java programovanie Bratislava

Preniknite do tajov praktického programovania v Jave. Kurzy sú orientované prakticky, stoja za nimi stovky príkladov, na ktorých je vysvetlená teória. Cieľom kurzov je osvojenie si Javy ako primárneho programovacieho jazyka. Vďaka Jave Enterprise dokážu firmy vytvárať kvalitný robustný a ľahko udržiavateľný softvér v podnikovom prostredí.

java programovanie bratislava