Unit Testy pomáhajú CleanCode!

UnitTesty sú automatizované testy, ktoré vykonávajú programátori preto, aby si po sebe otestovali časť kódu, ktorý naprogramovali. V duchu procedurálneho programovania môže ísť aj o test celého modulu, no v duchu objektovo orientovaného programovania sa testujú rozhrania, triedy a jednotlivé metódy.

Dobrý programátor najprv napíše k novo vznikajúcej jednotke UnitTest, ktorým jasne definuje, čo má daná jednotka robiť (opisom resp. behavioristicky, aké sú vstupy a výstupy, pokiaľ berieme jednotku ako krabičku) a následne k nej dorába funkcionalitu.

UnitTesty sa týkajú predovšetkým metodiky TDD (TestDriven Development). Avšak UnitTesty vám pomôžu nie len k tomu, aby ste písali bezchybný kód, ale aj nato, aby ste písali čistý kód.

Viete jednoducho otestovať metódu?

Ak odpoveď na túto otázku je, že viete, tak to znamená, že pravdepodobne ide o čistú metódu bez vedľajších efektov.

Ak neviete jednoducho otestovať metódu, pravdepodobne máte metódu, ktorá nerobí jednu vec a môže mať neočakávané vedľajšie efekty.

Ako začať programovať?

Úvod do programovania pre každého bez prechádzajúcich znalostí.

Stiahnite so náš ebook teraz výnimočne zdarma!!!

Pokračovanie článku ako aj množstvo praktických ukážok nájdete v knižke.

Ako sa naučiť kultúru programovania CleanCode aj keď ste programátor začiatočník?

Na to vám poslúži CleanCode Bibka. Malá CleanCode Biblia, ktorú v pohode zlúskate behom víkendu. Stiahnite si náš ebook teraz zdarma:

 

Marián Knězek

 

Súvisiace články: