Používajte stráže podľa CleanCode!

Častokrát pretým, ako metóda začne vykonávať kód, ktorý sa týka jej funkcionality, tak si overuje, či sú splnené podmienky nato, aby mohla byť vôbec vykonaná funkcionalita danej metódy.

Na overovaní podmienok výkonu funkčného kódu, nie je nič zlé. Avšak problém je v tom, že každé takéto overovanie prinesie do metódy ďalšie odsadenie.

Namiesto toho radšej použijeme stráž. Stráž nám overí nutné predpoklady správneho fungovania metódy na samom začiatku metódy. Je to veľmi podobné definičnému oboru funkcie v matematike. Každá funkcia má nejaký obor hodnôt, z ktorým pracuje. Rovnako tak, každá metóda má množinu rôznych stavov premenných a vlastností triedy, v ktorých vie pracovať.

Použitím stráže si ušetríme nutnosť vnárania blokov a následné odsadzovanie tabulátorom.

Ako začať programovať?

Úvod do programovania pre každého bez prechádzajúcich znalostí.

Stiahnite so náš ebook teraz výnimočne zdarma!!!

Pokračovanie článku ako aj množstvo praktických ukážok nájdete v knižke.

Ako sa naučiť kultúru programovania CleanCode aj keď ste programátor začiatočník?

Na to vám poslúži CleanCode Bibka. Malá CleanCode Biblia, ktorú v pohode zlúskate behom víkendu. Stiahnite si náš ebook teraz zdarma:

 

Marián Knězek

 

Súvisiace články: