SOLID princípy a CleanCode

SOLID je akronym pre päť návrhových vzorov. ktoré robia softvérový kód zrozumiteľnejším.

Prvé dva (SO) sú úzko previazané s CleanCode, zvyšné trošku menej významne. Poďme si ich spolu postupne prejsť:

Single-Responsibility

Triedy by mali mať jednu zodpovednosť. Menej zodpovednosti znamená, že triedu nebudeme meniť na viac ako jeden dôvod.

Open-Closed

Trieda by mala byť otvorená na rozšírenie ale uzavretá na modifikáciu (zmenu). Čo to znamená?

Liskov Substitution

Pravidlo hovorí toto: "Objekty by mali byť navzájom vymeniteľné potomkami bez toho, aby sa zmenilo správananie systému". V podtate ide o to, aby sme dodržali hierarchiu dedenia a vyberali dobrých predkov svojich potomkov.

Interface Segregation

Tento princíp hovorí o tom, že viacero špecifických rozhraní je lepších ako jedno veľké rozhranie.

Dependency Inversion

Toto pravidlo hovorí, že "radšej závisieť na abstrakciách, nie konkrétnostiach". Typické využitie tohto pravidla je, pokiaľ celá trieda alebo metóda prijíma objekt s ktorým vie pracovať podľa verejných metód, v ideálnom prípade rozhranie.

Metóde, alebo triede je potom jedno, či ide o triedu predka, potomka a o aký konkrétny objekt ide. Vie s ním pracovať bez toho, aby bolo nutné vedieť (zbytočné) podrobnosti a ifovať kód.

Ako začať programovať?

Úvod do programovania pre každého bez prechádzajúcich znalostí.

Stiahnite so náš ebook teraz výnimočne zdarma!!!

Pokračovanie článku ako aj množstvo praktických ukážok nájdete v knižke.

Ako sa naučiť kultúru programovania CleanCode aj keď ste programátor začiatočník?

Na to vám poslúži CleanCode Bibka. Malá CleanCode Biblia, ktorú v pohode zlúskate behom víkendu. Stiahnite si náš ebook teraz zdarma:

 

Marián Knězek

 

Súvisiace články: