Linux routing: Zebra alebo Quagga?

Keď sa rozhodnete použiť dynamické smerovanie pod Linuxom, ktorý projekt si vyberiete? Prinášam Vám stručný prehľad:

Zebra

Zebra je smerovacia služba, ktorá implementuje interné smerovacie protokoly RIP OSPF a externý smerovací protokol BGP. Interné smerovacie protokoly sú určené pre použitie v sieťach LAN a externé smerovacie protokoly sú určené pre siete WAN.

Quagga

Quagga bola založená na projekte Zebra. Pozostáva z viacerých démonov: zebra, bgpd, ospfd, ospf6d, ripd, ripngd. Každý smerovací protokol má samostatnú službu. Z historických dôvodov je hlavný démon je stále pomenovaný zebra. Každý démon môže byť nastavený na zvláštnom porte. Démon zebra riadi a koordinuje všetky ostatné démony. Konfigurácia Quaggy je veľmi podobná konfigurácií Cisco CLI.

Verdikt

Ak máte čas, poďte to radšej do Quaggy. Je to sympatick služba plná možností. Rozvíja sa rýchlejšie ako Zebra.

Marián Knězek

 

Súvisiace články: