IT Mýtus: Keď znížim výkon WiFi siete, nikto ma nehackne?

Zníženie výkonu WiFi

Dosah bežnej WiFi siete môže byť až 150 metrov na každú stranu od zdroja signálu – vášho prístupového bodu. Silu signálu rapídne znižujú železobetónové steny medzi budovami, ktoré pôsobia ako Faradayová klietka.

Zníženie výkonu bezdrôtovej siete môže obmedziť mieru signálu, ktorá presahuje priestor, ktorý má byť pokrytý.

Verdikt

Zníženie signálu nemá žiaden súvis na bezpečnosť siete. Je pravda, že pokiaľ útočník nemôže sieť dosiahnuť, nemôže ju ani hacknúť. Ale väčšinou len obmedzujete sami seba a trestáte sa znížením presonovej kapacity. Ak má útočník aspoň okrajový prístup na vašu WiFi, môže do nej preniknúť úplne rovnako ako do WiFi zo silnejším signálom. Zníženie signálu nemá priamy vplyv na bezpečnosť bezdrôtovej siete! Je to len akási gentlemanská dohoda, aby sa nám nerušili WiFi signály. Mýtus je nezmysel!

Ako začať programovať?

Úvod do programovania pre každého bez prechádzajúcich znalostí.

Stiahnite so náš ebook teraz výnimočne zdarma!!!

Marián Knězek

 

Súvisiace články: