OOP triedy v štýle CleanCode

Uvažovanie o triede ako o API

Uvažujte o triede ako o API. Každá trieda musí poskytovať jasné API (verejné funkcie), ktoré by mali byť úplne jasné a zrejmé pre všetkých používateľov systému.

Ideálne je použiť rozhranie, ktoré definuje správanie sa, resp. API pre triedu, napr. nazvané Pouzivatel, a následne triedu PouzivatelImpl, ktorá implementuje dané správanie sa.

Triedy by mali byť maličké

Každá trieda by mala byť jednu zodpovednosť za systém. Napr. trieda NakupnyKosik zodpovedná za nákupný košík. Trieda Pouzivatel by mala zodpovedať za používateľa. Platí, že čím má trieda menšiu a jasnejšie určenú zodpovednosť za systém, tým lepšie.

Preferujte teda radšej menšie triedy oproti veľkým triedam. Platí, čo trieda to súbor.

Súdržnosť tried

Triedu nazývame rýdzo súdržnou, pokiaľ všetky jej metódy používajú všetky vlastnosti triedy. Triedu nazývame minimálne súdržnou, pokiaľ ani jedna z metód nevyužíva ani jednu vlastnosť triedy.

Ako začať programovať?

Úvod do programovania pre každého bez prechádzajúcich znalostí.

Stiahnite so náš ebook teraz výnimočne zdarma!!!

Pokračovanie článku ako aj množstvo praktických ukážok nájdete v knižke.

Ako sa naučiť kultúru programovania CleanCode aj keď ste programátor začiatočník?

Na to vám poslúži CleanCode Bibka. Malá CleanCode Biblia, ktorú v pohode zlúskate behom víkendu. Stiahnite si náš ebook teraz zdarma:

 

Marián Knězek

 

Súvisiace články: