SEO: Značky a sémantika sú pre vyhľadávač kľúčové!

Pri práci so SEO je potrebné venovať pozornosť značkám, tu sú tie hlavné: meta značky titel, description (podrobnejšie sme sa týmto značkám venovali skôr), značky title h1...h6, značky, ktoré obsahujú text p, strong a ďalšie. Rozborom týchto značiek robot spoločnosti Google analyzuje, do akej miery vaša stránka zodpovedá požiadavke používateľa. Preto musíte správne štruktúrovať svoju stránku a používať značky, aby sa vaša stránka dostala na prvé miesto vo výsledkoch vyhľadávania.

Musíte vybrať stránky s úrovňou vnorenia maximálne tri. Čím je stránka z hľadiska hniezdenia vzdialenejšia od hlavnej, tým má menšiu váhu. Máloktorý používateľ sa chce hrabať v útrobách webu, aby našiel požadované informácie.

Vyhľadávač Google považuje obsah za hlavný faktor pri rozhodovaní o tom, kde sa vaša stránka zobrazí vo výsledkoch vyhľadávania. Text musí byť jedinečný, musí obsahovať kľúčové slová a musí mať aspoň 500-1000 znakov, obsahovať značky h1...h6.

Obsah by preto mal byť nielen informatívny, ale aj vyhľadateľný na požiadanie.

Ako začať programovať?

Úvod do programovania pre každého bez prechádzajúcich znalostí.

Stiahnite so náš ebook teraz výnimočne zdarma!!!

Marián Knězek

 

Súvisiace články: