SEO: Technická optimalizácia webovej stránky

Práca so stránkou by mala začať technickou analýzou. Je potrebné posúdiť technický stav zdroja, jeho výkonnosť.

Pred spustením projektu je potrebné vykonať technickú analýzu a po prípadných zmenách v budúcnosti. Odporúčam tiež aspoň raz za 1-3 mesiace analyzovať stránky na chyby, aj keď sa zdá, že s optimalizáciou je všetko v poriadku.

Je to dôležité, pretože pomocou analýzy je možné identifikovať problémy, ktoré bránia propagácii stránky. Aj keď máte stránku, ktorá plne reaguje na požiadavku používateľa a je optimalizovaná podľa všetkých pravidiel SEO, ale aký to má zmysel, ak je uzavretá z indexovania?

Ako začať programovať?

Úvod do programovania pre každého bez prechádzajúcich znalostí.

Stiahnite so náš ebook teraz výnimočne zdarma!!!

Marián Knězek

 

Súvisiace články: