Nespravodlivosť v sieťach OSPF: DR ako neobmedzený diktátor!

OSPF je robustný smerovací protokol, ktorý sa s obľubou využíva v sieťach LAN. Má však svoje temné stránky. Vždy, keď cítim nespravodlivosť, rozbúcha sa mi srdce. Rovnako to bolo ani v prípade voľby DR a BDR dynamického smerovacieho protokolu OSPF.

V niektorých sieťach OSPF môžete mať viaceré smerovače na jednom segmente siete. Vtedy sa volí predseda smerovačov OSPF (DR)podpredseda smerovačov (BDR). Podpredseda bude vo funkcii len v prípade, že predseda zlyhá.

„Víťaz vyšiel z demokratických volieb“

Voľba DR a BDR má za cieľ znížiť množstvo sieťovej prevádzky potrebnej v sieťach s viacbodovým prístupom. Smerovač vo funkcii DR je zodpovedný za aktualizáciu všetkých ostatných OSPF smerovačov (označovaných DROthers), keď nastane udalosť. BDR sleduje DR a prevezme iniciatívu, keď zlyhá DR.

„Zachutila mu sláva“

DR sa volí podľa priority. Keď sa raz zvolí DR, tak ostáva v svojej funkcii až pokým nezlyhá (nezomrie). Dá sa teda povedať, že funkcia DR ostáva smerovaču doživotne.

„Stačilo. Odstúp!“

DR musí odstúpiť, ak nastane jedna z týchto podmienok:

„Ako zmanipulovať voľbu?“

Toto sú tajné informácie, o ktorých by sa kandidáti nemali nikdy dozvedieť :-) Voľba sa dá zmanipulovať takto:

Ako začať programovať?

Úvod do programovania pre každého bez prechádzajúcich znalostí.

Stiahnite so náš ebook teraz výnimočne zdarma!!!

Viac informacií preberáme na kurze:

Kurz NA1 - Základy administrácie sietí LAN/WAN a smerovanie v TCP/IP sieťach

Marián Knězek

 

Súvisiace články: