Windows Server 2012 R2: NIC Teaming

Kto z nás môže povedať, že nemá nikdy problém s činnosťou počítačovej siete? Asi nikto. Čo sa stane, keď myš vo vašej firme prehryzne žltý kábel vedúci k aplikačnému serveru na platforme Windows Server?

Doteraz administrátori na platforme Windows server riešili výpadky sieťových kariet inštaláciou ovládačov tretích strán, ktoré dokázali „zviazať“ viaceré fyzické adaptéry do jedného.

IT školenia a kurzy Bratislava</p><p><div class=

" >

Od platformy Windows Server 2012 R2 je k dispozícií stavaný mechanizmus „zviazania“ sieťových adaptérov do jedného. Nazýva sa NIC Teaming. Viac na kurze NA2.

Ako začať programovať?

Úvod do programovania pre každého bez prechádzajúcich znalostí.

Stiahnite so náš ebook teraz výnimočne zdarma!!!

Viac informacií preberáme na kurze:

Kurz NA2 - Prepínanie v sieťach, VLAN a konfigurácia prepínačov Cisco

Marián Knězek

 

Súvisiace články: