Rýchly internet alebo o čom som prednášal na medzinárodnej vedeckej konferencii v Krakove

„Buďme fér!“

Ľudia radi veci zjednodušujú. Koľkokrát ste v živote počuli „tento človek je zlý“ a „tento zase dobrý“? Môžeme takto charakterizovať človeka? Nazdávam sa, že nie. Ľudí možno posudzovať podľa jednotlivých skutkov, ktoré vykonajú. Sklony bagatelizovania vedú k rasizmu – predsa nie je možné súdiť ľudí na základe farby pokožky, váhy či výšky. Možno si teraz poviete „No dobre, to je predsa pravda. Ale súvisí to vôbec s počítačovými sieťami?“

„V sieťach nie je dôležité, čo povedal, ale kto to povedal“

Uvažujme, že vyberáme najlepšiu cestu v prostredí viacerých smerovacích protokolov. Predsa platí, že každý smerovač si volí autonómne najlepšiu cestu do každej destinácie.

Každá cesta túži byť v smerovacej tabuľke. Ktorá dostane prednosť? Smerovač si najskôr vyberie tú, ktorá má najvyšší prefix (najpresnejšie špecifikuje cieľovú sieť), potom tú, ktorá má najnižšiu administratívnu vzdialenosť a potom podľa výpočtu metriky príslušného smerovacieho protokolu.

IT školenia a kurzy Bratislava</p>

Nespravodlivosť celého tohto systému je práve v administratívnej vzdialenosti. Je to konštanta, ktorá automaticky uprednostňuje jeden smerovací protokol pred druhým. Pričom je jedno, čo daný smerovací protokol hovorí! Teda v sieťach existuje rasizmus. „Nebudeme ho počúvať, lebo je čierny. A čo, že nám chce pomôcť? Budeme počúvať bieleho, nezávisle na tom, čo biely hovorí“. To predsa nie je fér!

„Naučme sa spájať metriky smerovacích protokolov!“

Moje riešenie problému – metódu DAM, algoritmus BMCA a implementáciu riešenia som prezentoval pred zhruba 300 medzinárodnými vedcami na medzinárodnej vedeckej konferencii v Krakove. Je publikovaná v zborníku konferencie. Aktívne vynakladám úsilie na vedeckej pôde, aby som túto nespravodlivosť zmenil.

Ako začať programovať?

Úvod do programovania pre každého bez prechádzajúcich znalostí.

Stiahnite so náš ebook teraz výnimočne zdarma!!!

Viac informacií preberáme na kurze:

Kurz NA1 - Základy administrácie sietí LAN/WAN a smerovanie v TCP/IP sieťach

Marián Knězek

 

Súvisiace články: