Adresová architektúra multicastu

Adresy multicastu

Adresy multicastu sú z rozsahu 224.0.0.0 – 239.0.0.0. Niektoré adresy majú špeciálne významy. Adresy 224.0.0.0/24 zostáva iba na lokálnom segmente siete. Napríklad, keby sme chceli osloviť všetkých hostiteľov na celej sieti, tak je to adresa 224.0.0.1. Je to niečo ako „broadcast“. Napríklad adresou 224.0.0.2 oslovíte všetky smerovače na našej siete. Ďalej sú tam aj adresy, ktoré sú smerovateľné aj verejne. Adresa 239.0.0.0/24 je pre internú adresáciu. Pokiaľ potrebujeme nejakú firemnú prevádzku poslať cez sieť LAN, pravdepodobne bude začínať prvým oktetom 239.

Väzba medzi switchom a sieťovou prevádzkou

Ako switch vie, kam má prepínať multicastové rámce? Kúsok (spodné tri bajty) IP adresy sa viaže priamo na MAC adresu (spodné tri bajty). Switch to pozná tak, že server multicast strieľa na multicastovú MAC adresu (01-00-5e). Napríklad multicastová IP adresa 224.0.0.1 sa namapuje na multicastovú MAC adresu 01-00-5e-00-00-01.

Multicastové kolízie

Existujú ale multicastové nejednačnosti. Problém je v tom, že mapovanie funguje len na posledných troch oktetoch IP adresy, teda napríklad adresa 224.128.0.1 sa tiež namapuje na 01-00-5e-00-00-01, pretože prvý bit sa v multicastu nepočíta a ten sa dáva ako 0. Teda existuje 32 multicastových nejednoznačností mapovania. Ale nestáva sa to často, pokiaľ  nie sú zlé napísané aplikácie.

Ako začať programovať?

Úvod do programovania pre každého bez prechádzajúcich znalostí.

Stiahnite so náš ebook teraz výnimočne zdarma!!!

Marián Knězek

 

Súvisiace články: