Kto je kto v SCRUMe: SCRUM Master

SCRUM je agilná metodika. Táto metodika predpokladá, že ľudia sú schopní samostatne pracovať a nepotrebujú nad sebou niekoho, kto im pozerá spoza ramena alebo ich riadi mirko-pokynmi (sťaby písaných v jazyku assembler), ktorými by rozumela lepšie cvičená šedá myš. Preto platí, že SCRUM Master nie je klasický šéf.

Čo je v SCRUME cieľ? Kvalitný, dobre fungujúci softvér. Aby sme kvalitu dosiahli, v projekte potrebujeme osobu, ktorá vytvorí také podmienky, ktoré umožnia tímu produktívne pracovať. SCRUM Master by mal motivovať, odstraňovať problémy, podporovať a chrániť svoj tím. SCRUM Master by mal disponovať softskillmi, ako tieto podmienky vytvoriť.

V ideálnom prípade by SCRUM Master mal byť dobrým programátorom, aby danej oblasti rozumel, ale sám by nemal projekt aktívne programovať. Je to preto, aby si získal istý nadhľad. Totiž práve on by mal tvoriť bariéru (alebo hromozvod) medzi vlastníkom projektu jednotlivými členmi tímu.

SCRUM Master by mal nabádať tím, aby správne používal SCRUM tak, aby sa tím mohol sústrediť iba na technickú stránku veci. Mal by viesť a koordinovať stretnutia, v ktorých by mal usmerňovať toky diskusií.

SCRUM Master by mal riešiť také problémy, ktoré sa priamo netýkajú technického riešenia projektu. V isom zmysle slova práve takého problémy môžu členovia tímu „outsorcovať“ na SCRUM Mastera. Ak sa niekomu nepôjde internet, SCRUM Master by nemal začať pingať default gateway. Stačí aby pomocou svojich manažérskych skills zaistil, aby internet fungoval.

SCRUM Master by mal motivovať. Kvalitne zaplatiť programátorov je nutné, aby dobre, precízne a s radosťou vykonávali svoju prácu. Aj keď ich kvalitne zaplatíte, nemusí to stačiť. Motivovať sa dá aj inak ako finančne, napr. pochvalou, možnosťou rastu vo vzdelaní alebo v pokročilosti úloh, ktoré dostávajú.

Často zákazník nie je programátor, nevyzná sa v zložitosti svojich potrieb a zvyčajne si myslí, že všetko je jednoduché a ide to hneď. SCRUM Master by mal chrániť (resp. izolovať) svoj tím pred zákazníkom.

Ako začať programovať?

Úvod do programovania pre každého bez prechádzajúcich znalostí.

Stiahnite so náš ebook teraz výnimočne zdarma!!!

Čo musíte vedieť o SCRUMe, aby ste vytvorili niekoľkonásobne kvalitnejší produkt za zlomok času? Stiahnite si náš ebook teraz zdarma:

 

Marián Knězek

 

Súvisiace články: