Agilný vývoj softvéru

Základným princípom agilného vývoja softvéru je dodať kvalitný softvér, čo uspokojí zákazníka. Agilný prístup sa snaží o elimináciu vyčerpávajúcej dokumentácie (preto, aby sme mali dokumentáciu). Tento prístup pristupuje k zmenám oveľa prívetivejšie ako tradičné postupy vývoja softvéru.

Nie je treba ale zbytočne dehonestovať po tradičných prístupoch vývoja softvéru (napr. vodopádová metodika, iteratívne a evolučné prístupy). Niektoré softvérové projekty si tieto metodiky priamo vyžadujú a sú pre ne vhodnejšie, ako agilný prístup.

Základom agilného prístupu je agilný manifest, ktorý stojí na týchto hodnotách:

Jednotlivci a interakcie sú dôležitejšie ako procesy a nástroje

Nástroje na vývoj softvéru a procesy slúžia iba k tomu, aby pomohli jednotlivcom uskutočniť plánované interakcie. Teda procesy nie sú tak dôležité ako ľudia a ich interakcie.

Radšej fungujúci softvér ako vyčerpávajúca dokumentácia

Dokumentácia má slúžiť iba na ľahkú údržbu a ľahký ďalší rozvoj softvéru. Ideálne teda je, ak developer pravidelne dokumentuje svoju činnosť (napr. v programovacom jazyku Java cez javadoc). Neprekrúcajme toto pravidlo ako ospravedlnenie, že nie je treba žiadnu dokumentáciu.

Radšej spolupracujúci zákazník ako nepriestrelná zmluva

Je dobré pripraviť štandardnú zmluvu medzi zákazníkom a dodávateľom. Nie je ale dobré tomu venovať viac času, ako je nutné. V prípade nespokojnosti, z obidvoch strán je možné robiť obštrukcie, ktoré nikomu nepomôžu. Preto nie je treba hľadieť na právnicky nepriestrelné zmluvy, ktorým venujeme všetku energiu. Tu platí, že ústne zmluvy sú záväzné a nie je ich treba formalizovať.

Radšej reagovanie na zmeny ako na dodržanie plánu

Pomocou tradičných metodík je možné prakticky úplne zablokovať zmeny. Robí sa to tak, že sa nastaví (a schváli) nevinne vyzerajúci zložitý byrokratický aparát, ktorý predchádza každej zmene. To spôsobí, že po pár raz nikto zmeny nebude chcieť robiť. Zmeny sú prirodzenou súčasťou života aj softvéru. Podľa tejto metodiky preferujeme ľudský prístup k zmenám.

Ako začať programovať?

Úvod do programovania pre každého bez prechádzajúcich znalostí.

Stiahnite so náš ebook teraz výnimočne zdarma!!!

Čo musíte vedieť o SCRUMe, aby ste vytvorili niekoľkonásobne kvalitnejší produkt za zlomok času? Stiahnite si náš ebook teraz zdarma:

 

Marián Knězek

 

Súvisiace články: