Kto je kto v SCRUMe: SCRUM Team Member

Člen tímu je odborným pracovníkom, ktorý vykonáva tvorbu softvéru, má pritom veľkú voľnosť pri vykonávaní svojich úloh.

Agilná metodika vychádza z toho, že keď sú členovia tímu (SCRUM Team Member) v psychickej pohode, produkujú kvalitný softvér.  Ako teda dostať členov tímu do psychickej pohody?

Člen tímu nemá od nikoho nariadené, ako má svoje úlohy plniť. Sú stanovené mantinely, ako napr. technológie (ako napr. Java EE) a iné technické parametre projektu. V rámci definovaných technológií má člen tímu voľnosť.

Dokonca, člen tímu nemá pridelenú ani prácu. Členovia tímu si prácu sami vyberajú zo zoznamu úloh.

Od členu tímu sa očakáva, že bude

Tím by mal byť zložený zo senior a junior pracovníkov. Juniori bývajú entuziastický v snahe sa toho veľa naučiť. Seniori zase majú veľa skúseností, ktoré pomôžu vyriešiť najťažšie problémy. Vždy sa pri skladaní tímu snažme o vyváženosť obchod skupín pracovníkov. Tímy, ktoré sú zložené iba z jednej skupiny, bývajú neefektívne.

Ako začať programovať?

Úvod do programovania pre každého bez prechádzajúcich znalostí.

Stiahnite so náš ebook teraz výnimočne zdarma!!!

Čo musíte vedieť o SCRUMe, aby ste vytvorili niekoľkonásobne kvalitnejší produkt za zlomok času? Stiahnite si náš ebook teraz zdarma:

 

Marián Knězek

 

Súvisiace články: