Kto je kto v SCRUMe: Zákazník

Zákazník je ten, kto

Zákazník nemusí vedieť nič o IT, nie to o programovaní. Pri komunikácií zo zákazníkom treba rozprávať tak, aby zákazník rozumel, čo si chce objednať.

Softvér by mal zlepšovať procesy zákazníka. Vývojový tím SCRUMu by mal porozumieť procesom zákazníka a snažiť sa ich optimalizovať. Na kreslenie vývojov zákazníka sa používa Biznis Procesný Model (BPM), v ktorom je tiež možné naznačiť optimalizáciu procesov.

Zákazník by mal

Ako začať programovať?

Úvod do programovania pre každého bez prechádzajúcich znalostí.

Stiahnite so náš ebook teraz výnimočne zdarma!!!

Čo musíte vedieť o SCRUMe, aby ste vytvorili niekoľkonásobne kvalitnejší produkt za zlomok času? Stiahnite si náš ebook teraz zdarma:

 

Marián Knězek

 

Súvisiace články: