CMM: Meranie procesov vývoja softvéru

Proces vývoja softvéru sa dá zmerať pomocou metódy Capability Maturity Model (CMM). CMM definuje 5 úrovní vyspelosti procesu:

Počiatočná úroveň

Táto úroveň predstavuje najmenej životaschopný proces vývoja softvéru. Proces vývoja v podstate nie je definovaný. Pri vývoji softvéru vždy budú problémy. V tejto úrovni sú všetky problémy riešené nesystematicky „na kolene“. Neexistuje riadenie ľudských zdrojov, nie je definovaný ani spôsob komunikácie zo zákazníkom. Časom dôjde k výraznému rozporu s očakávaním trojuholníku čas-náklady-kvalita.

Opakovateľná úroveň

Ak postupujeme na počiatočnej úrovni a pozrieme sa na celý systém riešenia problémov zo vtáčej perspektívy zistíme, že na niektoré špecifické činnosti sme našli „best practices“ a vieme ich riešiť (poľa nášho osobného názoru) optimálne. Zatiaľ s určitosťou nevieme, že naše postupy sú skutočné optimálne. Na tejto úrovni teda vieme zopakovať postupy, ktoré sme viackrát použili.

Definovaná úroveň

Pokiaľ je celý proces vývoja softvéru jasne popísaný, môžeme hovoriť o definovanej úrovni. Môžeme predpokladať, že ten, kto celý proces popísal ho optimalizoval pre konkrétny účel.

Merateľná úroveň

Prítomnosť objektívnych analytických údajov je základ tejto úrovne. Ak máme indikátory, ktoré merajú úroveň vývoja softvéru, vieme, že sme dosiahli merateľnú úroveň. Vieme teda analyzovať existujúci proces z definovanej (tretej) úrovne z existujúcich objektívnych dát? Vieme napr. aké je percento úspešných testov integrácie jednotlivých modulov (t.j. softvérových celkov)?

Optimalizovaná úroveň

Ako povedal P. Drucker: „čo vieme merať, to vieme riadiť“. Ak vieme implementovať mechanizmy, ktoré implementujú zlepšenie procesu vývoja softvéru na základe zmeraných objektívnych údajov? Ak áno, vieme, že sme dosiahli najvyšší stupeň – optimalizovanú úroveň vývoja softvéru.

Ako začať programovať?

Úvod do programovania pre každého bez prechádzajúcich znalostí.

Stiahnite so náš ebook teraz výnimočne zdarma!!!

Čo musíte vedieť o SCRUMe, aby ste vytvorili niekoľkonásobne kvalitnejší produkt za zlomok času? Stiahnite si náš ebook teraz zdarma:

 

Marián Knězek

 

Súvisiace články: