Čo je Backlog v SCRUMe?

Backlog je zoznam úloh, ktoré ešte nie sú vyriešené, teda čakajú na spracovanie. Možno ho chápať ako zoznam používateľských príbehov - User Stories, ktoré ešte čakajú na implementáciu do systému. Máme dva typy Backlogov: produktový a šprintový.

Product Backlog

V ňom evidujeme všetky User Stories. Produktovým Backlogom dokážeme úplne špecifikovať systém. Tu je príklad User Story: Na dosiahnutie [úžitok] ako [roľa], chcem [cieľ]. V Produktovom Backlogu držíme pri každej User Story aj informáciu, s prioritou a stavom, či je príbeh implementovaný alebo ešte len čaká na implementáciu.

Ak sa vyskytne doplnenie špecifikácie, nová User Story sa doplní do produktového Backlogu.

Sprint Backlog

Je podmnožina takých User Stories v produktovom Backlogu, ktoré sa týkajú tohto konkrétneho šprintu, ku ktorému sa vzťahuje Sprint Backlog.

Aby sme vedeli šprint nejak rozume naplánovať, nemôžeme meniť Sprint Backlog, keď sme už spustili šprint. Preto ak sa vyskytne doplnenie špecifikácie k User Stories týkajúcich sa šprintu, nedopĺňa sa Sprint Backlog. Produktový Backlog je možné doplniť o novú User Story.

Ako začať programovať?

Úvod do programovania pre každého bez prechádzajúcich znalostí.

Stiahnite so náš ebook teraz výnimočne zdarma!!!

Čo musíte vedieť o SCRUMe, aby ste vytvorili niekoľkonásobne kvalitnejší produkt za zlomok času? Stiahnite si náš ebook teraz zdarma:

 

Marián Knězek

 

Súvisiace články: