Kto je kto v SCRUMe: Product Owner

V projekte potrebujeme osobu, ktorá bude mať víziu, kam má projekt smerovať. Táto osoba by mala mať jasné, ako bude produkt vyzerať a definuje jeho funkcionality. Mala by vedieť definovať, čo bude od výsledného softvéru očakávať. Práve to je úloha roly (osoby) Product Owner.

Ak máme osobu, ktorá má víziu, táto osoba by mala vedieť definovať priority, čo je a čo nie je až ta dôležité pre biznis.

Product Owner je hlava celého tímu. Aj keď v SCRUMu nejde o typické diktátorské hierarchické šéfstvo známe z krajín tretieho sveta, pred „importom demokracie“ Američanmi. Prečo? Lebo Product Owner sa má starať iba o procesnú stránku projektu. Technickú stránku projektu musí nechať na SCRUM Mastera. Product Owner napríklad musí rešpektovať technológie a postupy tímu, ktorý je vedený SCRUM Masterom. Product Owner nemôže diktovať, akým spôsobom a v akom poradí sa majú úlohy robiť. Samozrejme platí, že môže určovať ich prioritu.

Ak je to pre Product Ownera problém, mal by brať celý projekt tak, že tím tvoria samostatné osobnosti, ktoré vedia úlohy plniť sami v požadovanej kvalite.

Ešte poznámka: programátori sú šikovné odvážne ľudské bytosti. Sú radi kreatívni, radi sa pasujú s ťažkými úlohami a radi sú uznávaní za svoje schopnosti. Toto všetko vie šikovný Product Owner využiť v svoj prospech tak, že bude rešpektovať tieto prirodzené potreby programátorov. Práve na tom je založený celý SCRUM.

Teoreticky Product Owner môže zrušiť iteráciu projektu (v SCRUMe tzv. šprint). Je to ale závažné rozhodnutie, ktoré by malo byť urobené iba vtedy, ak vyrábať etapu nemá zmysel alebo tím nie je schopný dokončiť etapu (v tomto zložení a určení rolí). Ak sa okolnosti zmenia tak, že vyrábať etapu nemá zmysel, je to stále ten lepší prípad. Okolnosti sa v budúcnosti môžu zmeniť a tím môže ísť vykonávať inú etapu. Pokiaľ ale tím v tomto zložení nie je schopný etapu dokončiť, s veľkou pravdepodobnosťou nebude schopný dokončiť žiadnu ďalšiu etapu, čo má pre tím fatálne následky. Tím by mal prejsť určitou sebareflexiou a ak to nepomôže, je na rade vymeniť (jedného až viacerých) ľudí alebo vymeniť SCRUM Mastera.

Product Owner by mal komunikovať zo zákazníkom tak, aby vedel čo zákazník od softvéru očakáva. Vlastník produktu nie je (resp. nemusí byť) zákazník. Ak napríklad chcete vyvinúť šikovný, celosvetovo uznávaný webový portál v nejakej oblasti, to, že to „zacvakáte“ ešte nemusí znamenať, že viete, čo zákazníci (v tomto prípade používatelia webového portálu) budú od portálu očakávať. Práve preto je to treba komunikovať zo zákazníkom. Ak si firma A nechá urobiť softvér pre internú potrebu u firmy B, zamestnanci firmy A sú používatelia – zákazníci. Vlastník produktu môže byť osoba z firmy A, ktorá je poverená dozorom na výrobu softvéru.

Ako začať programovať?

Úvod do programovania pre každého bez prechádzajúcich znalostí.

Stiahnite so náš ebook teraz výnimočne zdarma!!!

Čo musíte vedieť o SCRUMe, aby ste vytvorili niekoľkonásobne kvalitnejší produkt za zlomok času? Stiahnite si náš ebook teraz zdarma:

 

Marián Knězek

 

Súvisiace články: