Java Standard Edition verzus Java Enterprise Edition

Java Enterprise Edition (JEE) máme k dispozícií všetko to, čo máme k dispozícií v Java Standard Edition (JSE). Máme navyše aj bonus - triedy, ktoré dodal aplikačný server. V JEE sa trochu zmenila štruktúra aplikácie. V JSE sme to mali tak, že sme mali jeden vstupný bod do aplikácie, ktorý rozbehol naše vlákno (main). Potom sme si mohli robiť hocičo s JVM. V JEE to nie je odporúčané. Stále na to máme prostriedky, ale vzhľadom k tomu, že aplikačný server zvláda hosťovať viacero aplikácií paralelne, tak nie je rozumné, aby si jedna aplikácia otvorila niekoľko vlákien a niečo si počítala nezávisle na potrebách okolitého prostredia. Mohlo by to spôsobiť zahltenie aplikačného servera.

V JEE je klasický prístup vo forme požiadaviek a odpovedí. Typicky obsluhujeme požiadavky typu HTTP, požiadavky typu CORBA alebo službu SOAP. Táto požiadavka spôsobí, že nám aplikačný server vyvolá triedu, ktorú sme si dopredu nasadili. Cieľom metódy vo vyvolanej triede je na to zareagovať. Akonáhle to dobehne, požiadavka bola uspokojená. Vyvolaný objekt by nemal riešiť nič viac – nemal by si rozbiehať ďalšie vlákna alebo na niečo čakať.

V JEE máme možnosti vytvárať:

Ako začať programovať?

Úvod do programovania pre každého bez prechádzajúcich znalostí.

Stiahnite so náš ebook teraz výnimočne zdarma!!!

Viac informacií preberáme na kurze:

Kurz JAVASE1 - Programovanie v JAVA SE: Syntax Jazyka JAVA

Marián Knězek

 

Súvisiace články: