UML: Pozor na model prípadov použitia!

Model prípadov použitia je vhodné využiť na nájdenie tých prvkov okolia, ktoré aktivujú činnosť navrhovaného informačného systému. Je ho možné odvodiť priamo pri tvorbe biznis procesného modelu.

V čom je zrada?

Ako sa ukazuje v praxi, správne používanie modelu prípadov použitia je jeden najťažších úloh v UML. Správne použitie tohto modelu je kľúčové pre rozvoj analýzy projektu. V tomto modelu je nutné nájsť správny pomer medzi úplnosťou a prehľadnosťou. Príliš veľa prípadov použitia zbytočne spomalí analýzu. Príliš málo všeobecných prípadov použitia spôsobí, že sa nemáte čoho ďalej chytiť.

Ako to riešiť?

Pokiaľ sa budete držať rovnakej zrnitosti všetkých prípadov použitia, tak sa tomu vyhnete. Dodržujte rozumný počet prípadov použitia. Každý prípad použitia musí byť natoľko súhrnný, aby ste ho vedeli rozpísať do viacerých krokov ďalej v analýze. Potom to bude fajn ;-)

Ako začať programovať?

Úvod do programovania pre každého bez prechádzajúcich znalostí.

Stiahnite so náš ebook teraz výnimočne zdarma!!!

Viac informacií preberáme na kurze:

Kurz UML - Základy jazyka UML v nástroji Enterprise Architect

Marián Knězek

 

Súvisiace články: