UML: Vývoj softvéru pomocou metodiky Unified Process? Super nápad!

Pri tvorbe nového softvéru (napríklad informačného systému banky) prevádzame používateľské požiadavky zadávateľa na funkčný softvér. Na to môžeme použiť viacero metodík.

Metodika UP

Metodika UP (Unified Process) bola vytvorená ako otvorený štandard od autorov jazyka UML. Je riadená rizikom a prípadmi použitia. Sústreďuje sa na architektúru celého informačného systému. Celý projekt sa má podľa metodiky UP vyvíjať iteratívne a prírastkovo. Softvér je vyvíjaný v iteráciách. Iterácia predstavuje podprojekt, čo môže byť riešenie konkrétnej série prípadov použitia. Keď sa všetky iterácie poskladajú postupne jedna na druhú, vytvoria konečnú podobu nového informačného systému.

Metodika RUP

RUP (Rational Unified Process) bola vyvinutá ako komerčné rozšírenie metodiky UP. Hoci je kompatibilná s UP, RUP je podrobnejšia a úplnejšia. Navyše obsahuje bohaté používateľské rozhranie doplnené o úplnú dokumentáciu k jednotlivým implementovaným nástrojom.

UP sa považuje za otvorený štandard. RUP sa považuje za špecifickú komerčnú nadmnožinu, ktorá rozširuje metodiku UP. Napriek tomu vlastnosti metodiky UP a RUP sú skôr podobné ako odlišné. Líšia sa hlavne v detailoch implementácie.

 

Viac informacií preberáme na kurze:

Kurz UML - Základy jazyka UML v nástroji Enterprise Architect

Obohatíte si životopis o základy programovania v Jave? Aké príjemné by to bolo dosiahnuť bez rúška a z pohodlia domova alebo z miesta, ktoré si určíte vy sami? Prvý modul je teraz ihneď pripravený na štúdium:

 

Marián Knězek

Súvisiace články: