UML: Enterprise Architect a metodika MDA v praxi?

Veľa podnikov chce začať používať UML 2.0 vo vývoji svojho interného softvéru stavaného na mieru. Nástroj Enterprise Architect sa stal de facto štandardom modelovania v UML 2.0. Prečo sa dokázal presadiť, aj keď existuje kopec voľne dostupných alternatív ako napríklad ArgoUML alebo MS Visio?

Computer-aided software engineering

Enterprise Architect je nástroj typu CASE, ktorý podporuje metodiku MDD (Model-driven development) a MDA (Model-driven architecture). To umožňuje vývoj softvéru chápať ako transformáciu modelov, ktorá je podporená tvorbou UML diagramov. Nástroje ako ArgoUML sú len obyčajné „kreslítka“, ktoré  dokážu nakresliť diagram, ale nedokážu vytvoriť model vývoja softvéru.

Sila MDD nie je len v tom, že sa máme na vývoj softvéru pozerať ako na model, ale v tom, ako tieto modely transformovať. Je možnosť transformovať napr. fyzický model údajov na kód (pseudokód), logický model údajov na fyzický model údajov a rôzne medzi kroky vykonávať automatizovaným resp. poloautomatizovaným spôsobom, čo šetrí čas a hlavne peniaze pri vývoji softvéru.

Práca v tíme

Enterprise Architect umožňuje, aby jeden vyvíjaný model bol zdieľaný skupinou vývojárov. Týmto spôsobom môžu všetci vývojári pracovať na jednotnom modeli, ktorý postupne spresňujú a dopĺňajú.

Generovanie kódu a dokumentácie

V skutočnosti dokáže Enterprise Architect generovať výsledný pseudokód v rôznych programovacích jazykoch, no skutočné využitie vidím až v tvorbe entitno-relačných diagramov, z ktorých je možné priamo generovať kód, ktorý vložíme do servera.

Enterprise Architect dokáže aj vygenerovať z kódu existujúci diagram UML, ale ten je nutné následne upraviť a dodefinovať chýbajúce vzťahy medzi triedami.

 

EA je skvelý nástroj na modelovanie, ktorý odporúčam všetkým firmám, ktoré chcú začať (alebo začať seriózne) modelovať UML.

Ako začať programovať?

Úvod do programovania pre každého bez prechádzajúcich znalostí.

Stiahnite so náš ebook teraz výnimočne zdarma!!!

Viac informacií preberáme na kurze:

Kurz UML - Základy jazyka UML v nástroji Enterprise Architect

Marián Knězek

 

Súvisiace články: