Programovanie v jazyku PERL je plné rozmanitostí!

UNIX a PERL

PERL je skvelý programovací jazyk, ktorý pôsobí ako arzenál systémových administrátorov v UNIXe tam, kde bash alebo sh nestačí. No keď sa pozrieme na prierez všemožných programovacích jazykov, je ojedinelé, že autorove povahové črty sa tak silno prejavia v programovacom jazyku.

Keď autor Larry Wall vymýšľal jazyk PERL (Practical Extracting and Reporting Language), chcel pôvodne vytvoriť jazyk na pohodlné spracovanie textu. Neskôr jazyk vydal pod GPL a pridal najrôznejšie rozšírenia, ktoré sú mixom programovacích jazykov C/C++, UNIXového shellu a awk. Teraz PERL obsahuje všemožné konštrukcie, ktoré spôsobujú, že sa dá rôzna myšlienka dá napísať rôznymi spôsobmi. Programovanie v PERLe je technicky nejednoznačné a skôr pripomína slohovú prácu ako technický jazyk. Niektoré konštrukcie skutočne môžete písať párny deň jedným, a nepárny deň druhým spôsobom. Uvediem dva príklady:

If / Unless / do if / do unless

Klasická podmienka keď, tak (if-then) sa dá v perle napísať štvorakým spôsobom (nerátať rôzne štýly ozátvorkovania):

Návestie / Switch / Given

Napriek tomu, že má PERL rozmanité konštrukcie všeličoho, štandardne mu chýba klasický prepínač (switch)! Používatelia sa to snažili obísť týmito troma spôsobmi:

 

Ako začať programovať?

Úvod do programovania pre každého bez prechádzajúcich znalostí.

Stiahnite so náš ebook teraz výnimočne zdarma!!!

Marián Knězek

 

Súvisiace články: