UML: Unified Modeling Language je geniálny nástroj pre IT a business analytikov!

UML je grafický jazyk pre vizualizáciu dokumentov a súčastí systému, ktorý má prevažne softvérovú charakteristiku. Je štandardom konzorcia OMG (Object Management Group). Avšak UML nie je žiadna metodika. UML slúži „len“ pre vyjadrenie (nakreslenie) objektov, ktoré požadujú jednotlivé metodiky. Aj populárne metodiky, ako napr. UP (Unified Process) alebo RUP (Rational UP) používajú UML.

Načo je UML dobré?

Jednak ako dorozumievací prostriedok medzi zákazníkom, analytikmi, vývojármi, programátormi a projektovými manažérmi. Je vhodné ako dokumentačný prostriedok k existujúcim projektom. Dá sa využiť aj ako programovací jazyk.

Prídu si na svoje analytici?

UML je veľmi užitočné aj v analytickej fáze projektu, ako napríklad pri vykonávaní biznis analýzy. Hoci je pre biznis analýzu je veľmi vhodné využiť aj jazyk BPMN (Biznis Process Modeling Notation), no k navrhnutiu biznis procesného modelu firmy stačí použiť Activity Diagram z UML. Ideálne tak, že celý podnikový proces vymodelujeme ako sériu štruktúrovaných aktivít, ktoré podrobnejšie rozpíšeme vo vnorených Aktivity diagramoch.

Ako začať programovať?

Úvod do programovania pre každého bez prechádzajúcich znalostí.

Stiahnite so náš ebook teraz výnimočne zdarma!!!

Viac informacií preberáme na kurze:

Kurz UML - Základy jazyka UML v nástroji Enterprise Architect

Marián Knězek

 

Súvisiace články: