Meetingy v SCRUMe: Sprint Review Meeting

Tento meeting možno prirovnať k zabíjačke, pretože je oslavou projektu. Tento meeting sa zvoláva vtedy, pokiaľ je šprint hotový. Ak je šprint hotový, máme samostatne spustiteľný program, ktorý môžeme predviesť zákazníkovi.

Čo je na tomto meetingu zaujímavé? Sú na ňom prítomné aj kurence. Zmysel prítomnosti kurčiat je v tom, že na meetingu testujú nové funkcionality systému a prípadne sa konštruktívne vyjadrujú svoje priania a túžby, ktoré majú k projektu.

Ak na základe podnetu kurčiat dôjde ku konštruktívnej zmene, tá sa zapíše do Product Backlogu. Ak je zmien viac, navrhované zmeny sa prerokujú na Backlog Refinement Meetingu.

Predvedenie alebo testovanie?

Zákazník si na tomto meetingu vyskúša funkcionalitu systému. Ideálne je, keď tento meeting nie je formálny, ale prebieha v pokojnej priateľskej atmosfére.

Samozrejme, že nie je možné prirovnať takýto meeting k riadnemu testovaniu. Testovanie prebieha priebežne a je oveľa dôslednejšie ako preklikanie zákazníkom.

Nie je to ono?

Niekedy zákazník zistí, že systém síce naimplementoval danú User Story, ale nakoniec to nie je to pravé orechové. Toto je spôsobené tým, že zákazník chcel niečo, čo si nevedel dobre predstaviť. Programátorský tím mu jeho predstavy “zhmotnil”. Keď zákazník uvidel, čo presne chcel zistí, že to vôbec nechcel. Ako predchádzať týmto stavom? Najlepšie je presne špecifikovať čo zákazník chce aj s podporou Wireframes (jednotlivých logických obrazoviek systému).

Ako začať programovať?

Úvod do programovania pre každého bez prechádzajúcich znalostí.

Stiahnite so náš ebook teraz výnimočne zdarma!!!

Čo musíte vedieť o SCRUMe, aby ste vytvorili niekoľkonásobne kvalitnejší produkt za zlomok času? Stiahnite si náš ebook teraz zdarma:

 

Marián Knězek

 

Súvisiace články: